SmodCMS

Karta miejska

Tarnowska Karta Miejska jest kartą imienną. Kartę można podzielić na dwa rodzaje:

  • Kartę premium - przeznaczoną dla osób fizycznych na stałe zameldowanych w Tarnowie (Gminie Miasta Tarnowa),
  • Kartę standard - przeznaczoną dla osób fizycznych zameldowanych poza Tarnowem oraz dla firm,

Obie karty są wyposażone w interfejs zbliżeniowy, natomiast karta premium posiada dodatkowo interfejs stykowy, dzięki czemu jej posiadacze mogą wgrywać bilety okresowe  na kartę  z dowolnego komputera wyposażonego w czytnik stykowy.

Kolejną zaletą karty premium jest możliwość skorzystania z pełnej funkcjonalności platformy e-usług dostępnej po zalogowaniu się.

Funkcjonalności wspólne dla obu typów karty to:

  • nośnik biletów okresowych tarnowskiej komunikacji miejskiej,
  • elektroniczna portmonetka,
  • dostęp do internetowego systemu doładownia ekarty - sdk.umt.tarnow.pl,
  • każdej karcie poza głównym numerem ekarty widocznym na jej awersie,  jest przypisany drugi numer (rewers) zaprezentowany w postaci dziesiętnej oraz kodu kreskowego. W przyszłości numer ten będzie wykorzystywany do identyfikacji w systemach innych jednostek miejskich zintegrowanych z tarnowską kartą miejską.

Poniżej prezentujemy wzory graficzne tarnowskiej karty miejskiej. 

Tarnowska karta miejska - premium
   
Tarnowska karta miejska - standard