SmodCMS

JAK MOŻNA OTRZYMAĆ TARNOWSKĄ KARTĘ MIEJSKĄ

1. Wniosek o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” można pobrać :  
   w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1, w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

      - przy ul. Krakowskiej 42,  poniedziałek - piątek od 6:45 do 18:00, sobota od 7:00 do 14:30

      - przy ul. Brama Pilzneńska 3, poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:15

      - na stronie internetowej: http://www.ekarta.umt.tarnow.pl/.

   2.  Wniosek o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy złożyć:  
     w Urzędzie Miasta Tarnowa, przy ul. Nowej 4 pokój nr 1, w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

       - przy ul. Krakowskiej 42,

      - przy ul. Krakowskiej 42,  poniedziałek - piątek od 6:45 do 18:00, sobota od 7:00 do 14:30

      - przy ul. Brama Pilzneńska 3, poniedziałek - piątek od 7:45 do 15:15

   3.  Przy składaniu wniosku o wydanie „Tarnowskiej Karty Miejskiej” należy:

  • przedłożyć dowód osobisty,
  • dołączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (35x45 mm),
  • dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów tarnowską komunikacją miejską (w przypadku osób których to dotyczy).